Integritetspolicy

Vi på Söderpiren AB värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi tillhandahåller denna text med information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter, t.ex. din rätt att klaga till relevant myndighet, din rätt att invända mot marknadsföring och din möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi beskriver även den lagliga grunden för behandlingen och under vilken lagringstid vi behåller dina personuppgifter.

Kort sagt: Dina personuppgifter – vad gör vi med dem?

– Om du besöker våra sociala medier eller på annat sätt interagerar med oss innan en bokning, köp eller vistelse, behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera och dela dina inlägg på sociala medier

– Om du gör en bokning/köp eller besöker oss behandlar vi dina personuppgifter, t.ex. till

o Administrera din bokning/köp och vistelse,

o Håll koll på eventuella allergier och liknande information som är relevant för din vistelse,

o Kommunicera och erbjuda kundservice,

o Lagra information för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker oss nästa gång,

o Skicka relevanta erbjudanden och information före, under och efter din vistelse (nyhetsbrev/sms), och

o Skicka enkäter under och efter din vistelse via mail/sms

o Förenkla din bokning, besök och/eller köp genom att lagra information om dina besök och preferenser

– Om du prenumererar på våra nyhetsbrev/sms kommer dina personuppgifter att behandlas för att skicka nyhetsbrev till dig och analysera hur våra nyhetsbrev används för att förbättra och utveckla dem

– Om du deltar i en av våra tävlingar behandlar vi dina personuppgifter för att du ska kunna delta i tävlingen

– Om vi har ett klagomål eller krav behandlar vi dina personuppgifter för att hantera klagomålet eller kravet

Söderpiren AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Söderpiren AB (svenskt registreringsnummer 559139-1916), är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, vänligen kontakta oss via vår e-postadress kim@soderpiren.se . Vår besöksadress är Söderpiren AB, Småbåtsgatan 4, 302 90 Halmstad, Sverige. 

De personuppgifter du behöver lämna till oss

Naturligtvis behöver du inte lämna dina personuppgifter till oss. Men om du vill göra en bokning/köp eller bo hos oss behöver vi några av dina personuppgifter för att administrera sådan bokning, köp och/eller vistelse och för att följa lagstiftning och officiella beslut.

När behöver du lämna dina personuppgifter till oss? Du hittar en beskrivning av detta i diagrammen nedan när den så kallade lagliga grunden anges vara ”Uppfyllande av kontrakt” eller ”Rättslig förpliktelse”. Om du inte lämnar sådana personuppgifter till oss kommer du t.ex. inte kunna göra en bokning/köp.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Du kan läsa mer om dina personuppgifter i diagrammen nedan. Vi är lagligt skyldiga att tillhandahålla en del av informationen till dig. Texten är därför omfattande och kan upplevas som lång och svår att förstå. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Tabellerna nedan beskriver i detalj varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, i vilket fall du behöver lämna personuppgifterna till oss och den lagliga grunden för behandlingen. Den lagliga grunden är grunden för att behandla dina personuppgifter enligt GDPR. Du hittar även information om hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Om du är i kontakt med oss innan du gör en bokning/köp eller besöker oss, t.ex. skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka oss ett e-postmeddelande,  kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi beskriver i diagrammen nedan. Vi behandlar de personuppgifter som du själv lämnar till oss och information från ditt sociala mediekonto (om du använder ett sådant konto för att kommunicera).

När du kontaktar oss via en social medieplattform föreslår vi att du också bekantar dig med integritetsinformationen för den plattformen.

Att delge innan du gör en bokning/köp eller besöker oss
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen

– Kommunicera, t.ex. via e-post, telefon, eller våra hemsidor

– Kommunicera via sociala medier, t.ex. om du gör en kommentar på vår sida eller vår vägg

– Svara på dina frågor och ge dig den bästa servicen

– Information du lämnar till oss (t.ex. namn och kontaktinformation)

Om du besöker våra sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även:

– Information från din profil på sociala medier i fråga (användarnamn och valfri bild som du har valt för ditt konto)

– Övrig information om det ärende som du kontaktar oss för

Berättigat intresse

Personuppgifterna kommer att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att kommunicera med dig som har kontaktat oss.

Lagringsperiod: Vi kommer att radera dina personuppgifter regelbundet.

· Kommunikation med oss via våra hemsidor, telefon eller i e-post kommer att lagras under en period av ett år efter att ärendet är löst, för att vi ska kunna ge dig den bästa servicen.

· Dina kommentarer och kommunikation med oss på sociala medier kan raderas av dig när som helst. Vi kommer att ta bort inlägg eller kommentarer som bryter mot plattformens regler eller strider mot lagstiftning så snart som möjligt.

För att dela dina inlägg på sociala medier
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen
– Dela inlägg du har laddat upp på sociala medier, om du godkänt att vi ska göra det

– Information från din profil (användarnamn och bilden du har valt för ditt konto)

– Annan information i inlägget du har delat

Samtycke

Personuppgifterna kommer att behandlas baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Lagringstid: Dina inlägg kommer att delas på våra sociala medier tills vi tar bort inlägget eller du själv ber oss ta bort det.
För att visa dig och dina vänner relevant marknadsföring från oss
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen

– Marknadsföra våra tjänster genom att visa dig erbjudanden som vi tror att du är intresserad av.

Vi visar dig sådan marknadsföring på Facebook (inklusive Instagram). Du ser marknadsföring baserad på information som dessa företag har om dig i förväg (så kallad profilering*)

– Dela information om dig med Facebook (inklusive Instagram) så att dessa marknadsföringstjänster har information om vilken typ av besökare som är intresserade av oss

– En krypterad version av din IP-adress som vi inte kan koppla till dig som privatperson

– E-postadress

Samtycke

Personuppgifterna kommer att behandlas baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Här kan du göra val kring den marknadsföring du ser Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook.

Google och Facebook (inklusive Instagram) kommer att behandla dina personuppgifter som oberoende ansvariga. Information om hur länge de lagrar dina personuppgifter finns i deras respektive informationstexter.

Om du bokar en vistelse, gör ett köp eller besök oss

När du gör en bokning, köper ett presentkort eller liknande och/eller bor hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan. Sådana personuppgifter samlas in direkt från dig, till exempel när du gör en bokning.

Om du inte bokar din vistelse eller gör ditt köp på egen hand kommer vi att få dina personuppgifter från den som gör din bokning/köp. Detta kan vara fallet t.ex. om din familjemedlem bokar ett kottehus åt er båda, om din arbetsgivare bokar din vistelse eller om ett reseföretag sköter din bokning. Detsamma gäller om du får ett presentkort.

För att administrera och aktivera din bokning/köp/vistelse
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen

Om du gör en bokning/köp:

– Ta emot och administrera din bokning/köp, inklusive för att identifiera dig

– Skicka bokning och/eller orderbekräftelse

– Lagra din information för framtida bokningar (om du ber oss att göra det)

– Namn

– E-mail 

– Telefonnummer

– Adress

– Den information du anger i vår kontakt (t.ex. frågor du ställer, bokningsnummer och annan information du lämnar när du kommunicerar med oss)

Fullgörande av kontrakt

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera din bokning/köp.

Före under och efter en vistelse/köp:

– Administrera din vistelse/köp, t.ex. kommunicera före, under och efter din vistelse/köp och svara på eventuella frågor du har

– Namn

– Adress

– Den information du anger i vår kontakt (t.ex. frågor du ställer, bokningsnummer och annan information du lämnar när du kommunicerar med oss)

– När någon annan gör din bokning lagrar vi även information om personen som gjorde din bokning

Fullgörande av kontrakt

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera din vistelse/köp, inklusive för att ge kundservice.

Berättigat intresse

När någon annan ger oss dina personuppgifter (t.ex. din arbetsgivare eller din vän som köper ett presentkort till dig) kommer personuppgifterna att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att administrera din vistelse/köp. Du är självklart fri att kontakta oss om du inte vill att vi ska göra det.

Lagringstid: Vi kommer att lagra personuppgifterna under boknings- och/eller köpprocessen och därefter under en period av tre år efter det aktuella besöket enligt beskrivning här nedan. Vissa uppgifter lagras för bokföringsändamål under en längre period. Vid reklamation, tvist eller liknande behöver vi lagra några av dina personuppgifter under en längre period enligt vad som anges här nedan.

Din betalningsinformation kommer att lagras under en längre period för att följa bokföringslagstiftningen.

 
För att hålla reda på relevant information för ditt besök
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen

– Ta emot och hantera information som är relevant för ditt besök

– Se till att vi behandlar dig efter dina behov

– Information om dina personliga preferenser som du väljer att förse oss med innan ditt besök. Genom att behandla sådan information kan vi förbereda oss för att göra ditt besök bättre. I vissa fall kan du välja att ge oss hälsoinformation och vi nämner detta separat eftersom hälsodata är mer känsliga uppgifter enligt GDPR

Fullgörande av kontrakt

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera din vistelse.

Samtycke

All känslig information (t.ex. hälsoinformation) kommer att lagras baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att lagras i tre år efter din vistelse enligt beskrivning här nedan.

Vi avslutar lagringen av all känslig information så snart som möjligt efter ditt besök och slutar omedelbart att behandla sådana personuppgifter om du återkallar ditt samtycke.

För att skicka nyhetsbrev/sms
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen

– Skicka nyhetsbrev/sms med erbjudanden och information. Du kan få våra nyhetsbrev/sms före, under och efter din bokning/köp och/eller vistelse

Vi skickar dig endast nyhetsbrev/sms om du inte tidigare har motsatt dig att få dem

– Namn

– E-mail

– Telefonnummer

Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra oss gentemot dig som har gjort en bokning/köp och/eller besökt oss.

– Förbättra och utveckla våra nyhetsbrev genom att analysera hur du öppnar dem och vad du klickar på i nyhetsbreven

– Information om hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på

– IP-adress

– E-postadress

Samtycke

Personuppgifterna kommer att behandlas baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Lagringstid: Du får nyhetsbrev/sms i tre år efter din bokning/köp eller vistelse. Såvida du inte väljer att avsluta prenumerationen eller motsätta dig att få dem i förväg. Om du motsätter dig att ta emot marknadsföring från oss, håller vi reda på detta i vår ”avregistreringslista” för att undvika att skicka dig ytterligare marknadsföringsmaterial.
För att förbättra våra tjänster genom att avsluta undersökningar efter din vistelse
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen
– Skicka förfrågningar om att du ska delta i undersökningar efter ditt besök

– Namn

– E-postadress

– Bokningsnummer

– IP-adress

Berättigat intresse

Personuppgifterna kommer att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster genom att skicka enkäter angående ditt besök.

Om du deltar i våra undersökningar kommer vi att:

– Administrera alla svar du lämnar i våra undersökningar

– Sammanställ statistik från de svar du har lämnat i våra undersökningar

– Svar du lämnar i våra undersökningar

Berättigat intresse

Personuppgifterna kommer att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster genom att hantera och sammanställa statistik över eventuella svar du lämnar i våra undersökningar.

Vi vill alltid ge bästa möjliga upplevelse och service. Om din kontakt eller vistelse har varit otillfredsställande kommer vi att följa upp och samla information om hur vi kan förbättra oss.

Lagringsperiod: Vi kommer att skicka en begäran om att du ska delta i våra undersökningar någon gång under en period på tre veckor efter ditt besök. Vi kommer att sluta skicka förfrågningar om att du ska delta i undersökningar om du motsätter dig att ta emot sådana e-postmeddelanden.

Vi lagrar svaren du lämnar i våra undersökningar. Observera att vi kommer att anonymisera dina personuppgifter senast tre år efter att du har avslutat undersökningen.

Att följa bokföring och redovisningslagstiftning
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen
– Lagra information i bokföring och redovisning

– Namn

– Historik om gjorda betalningar

– Annan information som utgör bokföring

Laglig skyldighet

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi lyder under, det vill säga bokföring och redovisningslagstiftning.

Lagringstid: Vi kommer att lagra alla dokument som utgör bokföringsmaterial och personuppgifter som ingår däri i sju till åtta år enligt bokförings- och redovisningslagstiftningen. Förordningen innebär att vi lagrar bokföringsmaterial till och med det sjunde året efter utgången av kalenderåret för det räkenskapsår som personuppgifterna avser.

Om du gör ett klagomål eller vi har en diskussion angående din bokning/köp eller vistelse

Vi gör allt vi kan för att tillfredsställa våra kunder och får därför sällan klagomål, men skulle du vilja framföra ett klagomål angående någon av våra tjänster eller diskutera din bokning/köp eller vistelse hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt nedan . Vi kommer att samla in dina personuppgifter från dig själv eller tillhandahålla informationen själva.

Observera att det pågående anspråket eller rätten kan innebära att vi inte kan radera alla dina personuppgifter efter din begäran.

För att hantera eventuella klagomål eller anspråk
Vilken bearbetning vi utför Vilka personuppgifter vi behandlar Vår lagliga grund för behandlingen
– Hantera eventuella klagomål eller reklamationer

– Namn

– Kontaktuppgifter du har valt att använda, t.ex. e-postadress och/eller telefonnummer

– Information från vår kommunikation med dig i samband med reklamationen, t.ex. information om aktuell bokning eller information om din vistelse

Laglig skyldighet

Behandlingen är nödvändig för att agera i enlighet med rättsliga skyldigheter som vi är föremål för.

I dessa fall måste du lämna dina personuppgifter till oss eftersom vi annars inte kommer att kunna uppfylla dina konsumenträttigheter.

Berättigat intresse

Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att försvara oss mot ett eventuellt klagomål eller anspråk.

Lagringsperiod: Vi kommer att lagra dina personuppgifter från den tidpunkt då klagomålet eller anspråket inleddes och under den tid som ett sådant klagomål eller anspråk varar.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas initialt av oss och vi säljer inte dina personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter kommer att hanteras av våra anställda, men endast personal som behöver sådan tillgång för att utföra sitt arbete.

För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi samarbeta med leverantörer och partners som därför kommer att behandla dina personuppgifter. Vi är ansvariga för all delning av dina personuppgifter till sådana leverantörer eller partners och för att se till att dina personuppgifter är säkra när de delas med tredje part enligt nedan.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med följande mottagare:

Om du interagerar med oss eller besöker våra sociala mediekonton kommer den sociala medieplattformen som du använder att behandla personuppgifter om dig som användare.

När du använder någon av våra webbplatser och samtycker till att vi gör det kommer vi också att dela dina personuppgifter med:

Google, som tillhandahåller tjänsten för att analysera webbplatsen och de företag som tillhandahåller marknadsföringstjänsterna vi använder. Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som kommer att behandla dessa för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem. Om du bara använder våra sociala medieplattformar eller besöker någon av våra webbplatser kommer vi inte att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer.

Om du gör ett köp som vi levererar till dig (t.ex. ett presentkort) kommer företaget som transporterar ditt köp att behandla dina personuppgifter för att genomföra transporten.

Om du får våra nyhetsbrev/sms delar vi dina personuppgifter med företaget som hjälper oss att skicka nyhetsbrev/sms.

Vilka är dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter som du kan utöva för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa om vilka rättigheterna är nedan.
Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. Vår kontaktinformation finns i början av denna integritetspolicy.

Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att återkalla ditt samtycke och invända mot behandling
Du har rätt att återkalla ditt samtycke som du har gett oss, helt eller delvis.
Du har alltid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen sker i marknadsförings- och profileringssyfte, såsom att skicka nyhetsbrev/sms och anpassa marknadsföring. Du kan läsa mer om profilering i diagrammen ovan.

Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när behandlingen grundar sig på den lagliga grunden ”berättigat intresse”. I vissa fall kan vi fortsätta att behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse även om du har invänt mot vår behandling (t.ex. när vi behöver lagra dina personuppgifter). Detta kan vara fallet om vi kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter i att vi inte behandlar dina personuppgifter eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara dig mot ett rättsligt anspråk.

Rätt till information och tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera eventuella felaktiga personuppgifter om dig som vi kan behandla och att be oss att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) och begränsning av behandlingen
Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är fallet till exempel när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades eller om du har återkallat ditt samtycke som behandlingen baserades på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Det är till exempel fallet när riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts av dig, eller behandlingen är olaglig, och du inte vill att vi raderar dina personuppgifter utan istället begär att vi begränsar vår användning av dem.

Som vi anger ovan, för vissa ändamål, behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt ”berättigade intresse”. Genom att göra en intresseavvägning avseende vår behandling av dina personuppgifter har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse för behandlingen väger tyngre än dina intressen eller rättigheter som kräver skydd av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information i relation till våra intresseavvägningar, tveka inte att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns i början av denna integritetspolicy.